Saldering zonnepanelen

De mogelijkheden van de salderingsregeling voor uw bedrijfspand

Saldering is een manier om de energierekening te verlagen door de opgewekte energie van een zonnepaneelinstallatie te verrekenen met het verbruik van elektriciteit. Bedrijven die gebruik maken van zonnepanelen kunnen gebruik maken van deze regeling, ook wel bekend als de salderingsregeling. Wilt u precies weten hoe de salderingsregeling werkt en of uw bedrijf er gebruik van kan maken? Lees dan verder. 

Hoe werkt salderen voor een bedrijfspand?

  • Een bedrijf met zonnepanelen wekt zelf energie op en verbruikt deze direct voor de eigen bedrijfsvoering. Hierdoor hoeft het bedrijf minder elektriciteit af te nemen van het elektriciteitsnet. 
  • Als de zonnepanelen meer energie opwekken dan het bedrijf op dat moment verbruikt, wordt het overschot aan energie teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.
  • Het teruggeleverde overschot aan energie wordt door de energieleverancier verrekend met de elektriciteitsrekening van het bedrijf. Dit wordt salderen genoemd.
  • Het salderen betekent dat het bedrijf alleen betaalt voor het verschil tussen de geleverde en teruggeleverde elektriciteit. Als het bedrijf meer elektriciteit heeft teruggeleverd dan verbruikt, dan kan het bedrijf geld terugkrijgen van de energieleverancier.
  • Het salderen geldt alleen voor de kale energieprijs. Het netbeheer en de energiebelasting worden niet gesaldeerd. Bedrijven betalen dus nog wel voor het transport van de energie over het net en voor de energiebelasting. 

Heeft uw bedrijf recht op de salderingsregeling? 

In principe kunnen alle bedrijven die zonnepanelen hebben geïnstalleerd en energie opwekken, gebruik maken van de salderingsregeling. Dit geldt voor zowel kleine als grote bedrijven, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Een belangrijke voorwaarde voor de salderingsregeling is dat de zonnepaneleninstallatie een kleinverbruikersaansluiting heeft. Dit houdt in dat het aansluitvermogen niet meer mag zijn dan 3 x 80 ampère. Bedrijven die een grootverbruikersaansluiting hebben, kunnen dus geen gebruik maken van de salderingsregeling. 

Daarnaast moeten bedrijven ook voldoen aan de eisen van de netbeheerder. Zo moeten de zonnepaneleninstallatie en de elektriciteitsmeter correct worden aangesloten en geconfigureerd, om ervoor te zorgen dat de opgewekte energie goed kan worden gesaldeerd met het verbruik. 

Tot slot is het belangrijk om te weten dat er vanaf 2025 een afbouw van de salderingsregeling plaatsvindt. Dit betekent dat bedrijven die na deze datum zonnepanelen installeren, niet meer volledig kunnen profiteren van de regeling. Het is daarom belangrijk om hier rekening mee te houden bij het maken van de keuze om wel of niet te investeren in zonnepanelen.

Sunergetic brengt de passende regelingen in kaart voor uw bedrijf

Wij adviseren u over subsidies nadat wij uw verbruiksprofiel kennen en de potentie voor stroomopwekking in kaart is gebracht.

Alle fiscale voordelen en subsidies waar u gebruik van kunt maken worden toegevoegd aan de rendementsberekening van uw offerte.

Offerte aanvragen

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor het installeren van zonnepanelen op uw bedrijfspand? Vraag dan nu vrijblijvend een gratis offerte aan.

Gratis offerte aanvragen
Sunergetic B.V.

Marterkoog 5

1822 BK Alkmaar

Telefoon: 085 222 00 26 

E-mail: zakelijk@sunergetic.nl

Logo van Sunergetic

Copyright 2024 © Sunergetic.nl. Alle rechten voorbehouden.