Sunergetic

Privacy-verklaring

Laatste bewerking: 31 maart 2023

Disclaimer

Sunergetic streeft ernaar alle informatie op haar website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Alle informatie op deze website wordt echter onder voorbehoud verstrekt. Snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen kunnen ertoe leiden dat deze informatie niet correct of onvolledig is.

Aan de inhoud van deze website kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Sunergetic en aan haar gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van informatie op deze website of informatie op websites waarvan links worden aangegeven op de website van Sunergetic. Sunergetic mag haar webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Sunergetic is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke veranderingen of beëindiging. 

Contact

Mocht u naar aanleiding van deze website contact met Sunergetic willen opnemen kunt u ons contacteren via de op www.zakelijk.sunergetic.nl genoemde manieren. Wij zullen hier zo spoedig mogelijk op reageren.

Privacy-beleid

Sunergetic doet er alles aan om de privacy van bezoekers aan Sunergetic optimaal te beschermen. Sunergetic volgt bij de behandeling van gegevens zoveel mogelijk de richtlijnen zoals die door de overheid zijn gedefinieerd. Lees dit privacy-beleid aandachtig door, zodat u weet waarvoor en waarom we de informatie gebruiken die u op de website achterlaat. Bij het bezoeken en het gebruik maken van onze diensten op de website(s) gaat u akkoord met het verzamelen, gebruik en (beperkt) doorgeven van uw informatie zoals in dit privacy-beleid is beschreven.

1. De informatie die wij van u verzamelen

Als u een van de websites bezoekt of u inschrijft voor een voorstel op maat voor uw bedrijf, wordt u gevraagd om informatie over uzelf te verstrekken zoals uw naam, postcode en contactgegevens. Daarnaast kunnen we beperkt informatie verzamelen over uw gebruik van onze website, bewaren we de informatie die u op de website achterlaat zorgvuldig en veilig, alsmede de e-mails en brieven die naar ons worden verstuurd.

2. Het gebruik van uw informatie

Wij beschermen uw gegevens en delen deze nooit met andere partijen. Als leverancier doen wij direct zaken met onze klanten. De door u verstrekte informatie op onze website is nodig om tot een goed en op maat uitgewerkt voorstel te komen voor zonnepanelen. Verder gebruiken en analyseren we deze informatie voor administratieve redenen, om onze huidige dienstverlening te verbeteren en verder te ontwikkelen. 

Wij kunnen de informatie ook gebruiken om direct contact met u op te nemen inzake uw aanvraag, het voorstel dat wij u sturen en uw mening over onze diensten. Ook brengen wij u tussentijds op de hoogte van belangrijke veranderingen in bijvoorbeeld de Nederlandse energie-wetgeving, de financiële ontwikkelingen die direct betrekking hebben op uw zonnepanelen aanschaf, of die direct op deze website of onze diensten betrekking hebben. 

Ook kunnen wij uw informatie gebruiken om u op de hoogte te brengen van onze andere diensten en producten die interessant voor u kunnen zijn. Denk hierbij aan informatie over de monitoring van zonnepanelen, batterij-opslag, elektrische laadpalen en nieuwe technologie die uw zonnepanelen opbrengst of energieconsumptie kan verbeteren of optimaliseren. 

Hiervoor kunnen we eigen promotie en marketingmiddelen gebruiken, zoals het sturen van een nieuwsbrief, telefonisch contact met u opnemen en een SMS bericht of e-mail sturen. Indien u daar geen prijs op stelt, dan kunt u ons daarvan altijd op de hoogte brengen en zal Sunergetic dit uiteraard respecteren. Voor de behandeling en bescherming van uw persoonlijke gegevens volgt Sunergetic de door de overheid vastgelegde richtlijnen.

3. Toegang tot en het bijwerken van gegevens

Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens is Sunergetic. U hebt op ieder moment het recht om de door ons bewaarde informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. 

Wij bieden elke geïnteresseerde hiertoe toegang tot een eigen online dossier. Hier staat de informatie die wij hebben ontvangen van uw bedrijf en uw contactgegevens weergegeven en de informatie kunt u hier zelf wijzigen of verwijderen. Wijziging of verwijdering gebeurt verder binnen vier weken nadat Sunergetic het verzoek van u daartoe heeft ontvangen.

4. Beschikbaar stellen van uw informatie aan derden

Sunergetic zal uw gegevens nooit delen met anderen, tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven tijdens de inschrijving of als de Wet ons daartoe verplicht. 

5. Het behoud van de veiligheid en van gegevens

De informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op onze servers. Sunergetic maakt gebruik van backup- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen en te kunnen herstellen. Ook hebben wij maatregelen genomen om uw informatie tegen onbevoegde toegang te beschermen en bewaren wij de informatie voor een redelijke periode of een periode zoals de Wet het ons voorschrijft.

6. Veranderingen in ons privacy beleid

Veranderingen, van welke aard dan ook, in ons Privacybeleid zullen op onze website openbaar worden gemaakt en waar nodig per e-mail worden meegedeeld.

7. Contact

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken omtrent het gebruik van uw gegevens kunt u ons altijd meedelen e-mail of post. Vergeet niet uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven.

Offerte aanvragen

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor het installeren van zonnepanelen op uw bedrijfspand? Vraag dan nu vrijblijvend een gratis offerte aan.

Gratis offerte aanvragen
Sunergetic B.V.

Marterkoog 5

1822 BK Alkmaar

Telefoon: 085 222 00 26 

E-mail: zakelijk@sunergetic.nl

Logo van Sunergetic

Copyright 2024 © Sunergetic.nl. Alle rechten voorbehouden.