SDE subsidie voor zakelijke zonnepanelen

Wilt u SDE++ subsidie aanvragen?

Door onze expertise en jarenlange ervaring kan Sunergetic uw aanvraag compleet verzorgen. Wij zorgen dat alle stukken voldoen aan de eisen die de RVO stelt. 

Tevens schatten wij goed in voor welk bedrag u zich kunt inschrijven, zodat uw kans van toekenning het grootst is!

Voorstel aanvragen

Wat is de SDE++ subsidie?

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) subsidie is bedoeld voor bedrijven en non-profitorganisaties die o.a. investeren in zonnepanelen. Naast zonnepanelen is de subsidie ook bedoeld voor andere manieren om grootschalig hernieuwbare energie op te wekken. 

Hoe werkt de SDE++ subsidie?

De SDE++ is een jaarlijkse subsidie die wordt toegekend voor 15 jaar. Het is specifiek bedoeld voor ondernemers met een Grootverbruiksaansluiting, die een investering doen waarmee ze hun CO2 uitstoot aanzienlijk reduceren. 

De subsidie geldt voor zonnepanelen-installaties met een piekvermogen vanaf ≥ 15 kWp én een grootverbruiksaansluiting aan het net. Dit houdt in dat uw aansluiting op het elektriciteitsnet groter moet zijn dan 3*80 A. 

Heeft u een kleinere aansluiting? Dan geldt vaak dat de KIA in combinatie met EIA financieel interessanter zijn voor uw situatie. Klik hier voor meer informatie.

De SDE ++ subsidie wordt afgegeven op basis van: 

 • Haalbaarheidsstudie voor Zon-PV voor uw dak. 
 • Verwachte kWh productie van de installatie per jaar. 
 • Positieve transportindicatie van uw Netwerkbeheerder. 
 • Het Basisbedrag waarmee u inschrijft voor de hoogte van uw subsidie per kWh. 
 • Basisbedrag: u biedt bij uw aanvraag op een kWh-vergoeding, die u per geproduceerde kWh wilt ontvangen.

SDE++ subsidie aanvraagronde 2024

Bedrijven kunnen vanaf 10 september weer meedoen met de nieuwe aanvraagronde van de SDE++ subsidie. Dit jaar is er € 11,5 miljard beschikbaar, waarvan € 3 miljard gereserveerd voor specifieke technieken. 

SDE++ subsidie voor zon-PV 

Als grootverbruiker vraagt u een SDE++ subsidie aan voor fotovoltaïsche zonnepanelen (categorie: zon-PV). U vraagt de subsidie aan bij De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  De RVO stimuleert Nederlandse ondernemers bij duurzaam ondernemen.

Het gaat om zonnepanelen installaties met een piekvermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting met een grotere doorlaatwaarde dan 3*80 A. 

Sunergetic installeert voor 2 categorieën zon-PV systemen: 

 • Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp  gebouwen
 • Zon-PV ≥ 1 MWp gebouwen 

Hoe werkt de SDE++ subsidieaanvraag?

U kunt de SDE++ subsidie zelf aanvragen, maar het is veel makkelijker als u ons de aanvraag laat regelen. Wij vergroten uw kans op toekenning van de subsidie. Wij faciliteren voor ondernemers de aanvraagprocedure geheel vrijblijvend.

Om aanspraak te maken op de SDE regeling moet u een haalbaarheidsstudie indienen en bieden op een Basisbedrag. Dit is een vergoeding per kWh waarop u zich met uw installatie inschrijft. Dit Basisbedrag bepaalt mede de hoogte van uw jaarlijks uit te keren subsidie. 

De 4 factoren die de hoogte van uw SDE++ subsidie bepalen: 

 • Gemeten kWh-productie (bruto productie per jaar). *
 • Basisbedrag dat is toegekend. 
 • Verdeling tussen Net-levering en niet Net-levering (eigen verbruik).
 • De courante energieprijs van dat jaar (correctiebedrag).

Let op! Bij uw subsidieaanvraag biedt u op een Basisbedrag. Dit is een kWh-vergoeding, die u per geproduceerde kWh wilt ontvangen. De laagste biedingen hebben de hoogste kans op toekenning door RVO. 

De experts van Sunergetic kunnen goed inschatten voor welk Basisbedrag u het beste uw aanvraag kan doen. Wij zorgen simpel gezegd dat u niet buiten de boot valt én dat u niet te weinig subsidie aanvraagt. 

Bij uw aanvraag moet u ook een haalbaarheidsstudie aanleveren. Deze bevat o.a. een tekening waar de beoogde installatie op uw dak is ingetekend. 

Daarnaast moet u een positieve transportindicatie van uw Netwerkbeheerder aanleveren. Dit is een voorlopige goedkeuring, welke u aanvraagt bij uw Netwerkbeheerder. Zij bepalen of het mogelijk is om uw installatie straks veilig aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Dit is nodig om de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet in Nederland, welke onder druk staat, te garanderen. 

Als u met Sunergetic uw subsidieaanvraag doorloopt, helpen wij u vrijblijvend met het indienen van uw aanvraag. Onze expertise en ervaring zorgt dat alle benodigde stukken voldoen aan de eisen die de RVO stelt. 

Sunergetic's SDE++ service 

 • Hoger rendement op uw investering.  
 • Grotere kans op toekenning SDE++ subsidie.
 • Alles wordt voor u geregeld.
Gratis haalbaarheidsstudie aanvragen

Voorwaarden SDE++ subsidie

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor SDE++ subsidie zijn: 

 • Alleen zakelijke partijen komen in aanmerking voor de subsidie voor zonnepanelen. De subsidie geldt voor alle rechtspersonen, maar ook voor een maatschap, stichting, vof en cv. 
 • De installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht door fotovoltaïsche zonnepanelen zijn aangebracht op of aan een gebouw. 
 • De zonnepanelen laat u aansluiten op het elektriciteitsnet door een aansluiting met een totale doorlaatwaarde groter dan 3*80 A (grootverbruikersaansluiting). 
 • U kunt subsidie aanvragen voor een vermogen tussen de 15 kWp - 1 MWp. 
 • De installatie laat u uitvoeren door een bouwinstallatiebedrijf. 
 • De installatie mag u niet zelf doen. 
 • U vraagt eerst de SDE++ subsidie aan, voordat u een koopovereenkomst sluit met de leverancier van de zonnepanelen. 
 • U laat een geschikte bruto productiemeter installeren.
 • U moet de zonnepanelen in gebruik nemen binnen 24 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen. 
 • U heeft geen recht op SDE++ subsidie als er al eerder een andere subsidie voor dezelfde installatie is verstrekt.
 • Onder 'verstrekt' wordt verlening en/of vaststelling van een andere subsidie verstaan.
Offerte aanvragen

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor het installeren van zonnepanelen op uw bedrijfspand? Vraag dan nu vrijblijvend een gratis offerte aan.

Gratis offerte aanvragen
Sunergetic B.V.

Vossenkoog 6

1822 BG Alkmaar

Telefoon: 085 222 00 26 

E-mail: zakelijk@sunergetic.nl

Logo van Sunergetic

Copyright 2024 © Sunergetic.nl. Alle rechten voorbehouden.